32.6 C
Vientiane
Home ຂ່າວປະຈຳວັນ ລາຍລະອຽດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ລາຍລະອຽດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ (ໄວຣັດ) ໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ (2019-nCoV) ຢູ່ນະຄອນອູ່ຮັ່ນ ແຂວງຫູເປີ່ຍ ສປ ຈີນ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020.ສະພາບການປັດຈຸບັນຢູ່ ສປປ ລາວ ອີງຕາມບົດລາຍງານເລກທີ 085/ກຄພຕ ລົງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ຂອງກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ພົບກໍລະນີສົງໄສຜູ້ຕິດເຊື້ອເທື່ອໂດຍທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ທາງການເອງກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ລວມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາງມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ.ສຳລັບມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນໄດ້ມີການເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າທີ່ໃນລະບຸໃນແຈ້ງການທີ່ອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍໄດ້ລະບຸເຖິງ ການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການວິເຄາະ, ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການປິ່ນປົວ (ໂຮງໝໍທີ່ມີຄວາມພ້ອມ), ການສື່ສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຢູ່ຈຸດດ່ານເຂົ້າ-ອອກຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

ການປະສານງານ: ເປີດຫ້ອງປະຕິບັດງານເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ (PHEOC) ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທຸກໆວັນຈັນ-ພຸດ-ສຸກ ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ (ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນແມ່ນໂທເອີ້ນປະຊຸມດ່ວນ)ໄດ້ຈັດປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບໄວເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ.ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ, ສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງຄົນເຈັບພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາແລະ ມີກໍລະນີສົງໄສໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສອບຖາມປະຫວັດລະອຽດລວມທັງຂະບວນການແຍກປ່ຽວ, ຄັດແຍກຄົນເຈັບ.ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ບັນດາດ່ານທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ສະຖານະການ ແລະ ເປັນບ່ອນແຈກຢາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ນັກເດີນທາງທີ່ມາຈາກ-ຈະເຂົ້າ ໄປໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດ.ຕິດຕາມສະພາບການ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກໍລະນີມີທີ່ມີກໍລະນີຄົນເຈັບນໍາເຂົ້າ.ແຕ່ງຕັ້ງຈຸດປະສານງານ ແລະສາຍດ່ວນ 166 ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ການເຝົ້າລະວັງ: ກວດກາຄືນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ (Thermoscan) ທີ່ຢູ່ແຕ່ລະດ່ານເຂົ້າ-ອອກທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະບັນດາດ່ານສາກົນ.ໂທຕິດຕາມ ແລະ ສອບຖາມຄວາມກຽມພ້ອມຂອງບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນດ່ານເຂົ້າ-ອອກເຊັ່ນ: ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງບັນດາສະໜາມບິນສາກົນ.ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ່ວມກັບ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ສໍາເລັດການສ້າງນິຍາມກໍລະນີຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ຄລີນິກເອກະຊົນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານກໍລະນີສົງໄສ.ສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ໜ່ວຍງານລະບາດວິທະຍາທົ່ວປະເທດໃນການເຝົ້າລະວັງໂດຍນໍາໃຊ້ຈຸດເຝົ້າລະວັງ IL/SALI ໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ອາການ 2019-nCoV ລວມທັງລະບົບການລາຍງານ.

ວິເຄາະ: ກະກຽມ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈັດຊື້ນໍ້າຢາກວດຕົວຢ່າງ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການກວດຫາເຊື້ອຈຸລະໂລກ 2019-nCoV ໃຫ້ໄດ້ໃນບ້ານເຮົາ.ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງຫາຫ້ອງວິເຄາະອ້າງອີງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການບົ່ງມະຕິອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.ອົບຮົມຄືນໃໝ່ໃຫ້ພະນັກງານວິເຄາະ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ.

ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການປິ່ນປົວ: ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ປະຊຸມຮ່ວມກັບໂຮງໝໍສູນກາງ ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍມິດຕະພາບທີ່ເປັນໂຮງໝໍມີຫ້ອງແຍກປ່ຽວສະເພາະ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມກຽມພ້ອມໃນການຮັບຄົນເຈັບ, ການປິ່ນປົວ ລວມທັງເຄື່ອງມືປ້ອງກັນຕ່າງໆໃນກໍລະນີຮັບມືສົງໄສ 2019-nCoV.ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູມີໜ້າທີ່ການແຈ້ງການຫາໂຮງໝໍລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄລີນິກທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກັ່ນກອງຄົນເຈັບພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອ 2019-nCoV ແລະ ເຝົ້າລະວັງລາຍງານກໍລະນີສົງໄສຢ່າງຮີບດ່ວນ.ກະກຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງເຊັ່ນ: ຊຸດປ້ອງກັນຕົນເອງ (PPE), ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ອຸປະກອນຈໍາເປັນຕ່າງໆໃນໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ດ່ານເຂົ້າ-ອອກ.ກະກຽມອົບຮົມການປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍ, ວິເຄາະ, ພະຍາບານ, ພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດ.

ການສື່ສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ແຈກຢາຍຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງ ທີ່ເປັນພາສາລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຈີນ ເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງພະນັກງານແພດໝໍ,ພະນັກງານປະຈໍາດ່ານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ຈຸດດ່ານຂາເຂົ້າ-ອອກ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກໃນດ່ານສາກົນແຕ່ລະດ້ານ ໂດຍສະເໜີຂໍຄວາມຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກົມການບິນພົນລະເຮືອນຊ່ວຍແຈກຢາຍຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງ.ກະກຽມຕິດຕັ້ງເຄົາເຕີໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ນັກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກຢູ່ສະໜາມບິນວັດໄຕສາກົນ.ໄດ້ຮ່າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບພະຍາດ ລວມທັງການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ການບິນປະກາດເທິງຍົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງມາຈາກ ສປ ຈີນ.ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານສະໜາມບິນວັດໄຕ ເພື່ອຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020.

Stay Connected

Must Read

ສະຫລົດໃຈ! ລູກຈ້າງລາວ ຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນຍີງຕາຍ ຍ້ອນທວງຄ່າຈ້າງ 8 ພັນ ບ າ ດ

ຍ້ອນຢາກກັບບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນໄປທວງເງິນຄ່າຈ້າງນຳເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນ ແຕ່ແທນທີ່ຈະໄດ້ເງິນ ພັດຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນໃຊ້ປືນຍີງຕາຍ. ນາງ ພິນ ອາຍຸ 30 ປີ ແຮງງານລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໝູ່ຂອງທ້າວເທີນແລະທ້າວອ່ຳ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໝູ່ຄົນລາວທັງສອງຄົນໄດ້ ແລະເຫັນຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ແລະເວົ້າວ່າ ກ່ອນທັງສອງຄົນຈະມິດງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ໄດ້ມີໂທລະສັບຈາກທ້າວເທີນ ເມື່ອຮັບສາຍຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຖົກຖຽງກັນເລື່ອງເງິນຄ່າຈ້າງ 8,000 ບາດ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ ທ້າວ ທີລະວັດ ເຈົ້າຂອງສວນເວົ້າວ່າ:...

ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນ 32 ປີ ປານ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ກັນ “ສາ​ມາດ-ມອ​ສ”

ສາ​ມາດ ພະ​ຍັກອາ​ລຸນ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) ອາ​ດີດ​ນັກ​ມວຍ​ແຊັມ​ໂລກ​ຊື່​ດັງ ໄວ 58 ປີ ​ເປັນ​ທັງ​ນັກ​ມວຍ, ນັກ​ຮ້ອງ, ເປັນ​ດາ​ລາ​ນັກ​ສະ​ແດງ​​ໄທ ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮົາ​ເອງ ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ຄົງ​ເຄີຍ​ເຫັນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາຫຼາຍໆ ທີ່​ຕອນ​ນີ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ກັນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເມື່ອ​ເຈ​ົ້າ​ໂຕ​ເປີດໂຕ​ແຟນ​ສາວ​ຄົນ​ໃໝ່​ທີ່​ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນຕັ້ງ 32 ປີ ຫວານ​ໃຈ​ຄົນ​ນີ້​ງາມ, ໜ້າ​ຮັກ ຊື່ ມອ​ສ ທິ​ດາ​ຣາ “น้องมอส ธิดารา”...

ເຈົ້າຫນ້າທີ ຈັບໂຕກຸ່ມໄວລຸ້ນ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ຂີ່ລົດກວນເມືອງ ເພື່ອມາສຶກສາອົບຮົບ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ກອງພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມໄວລຸ້ນຂີ່ລົດກວນເມືອງ, ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ ແລະ ໄປ-ມາເດິກກາຍໂມງເວລາທີ່ກໍານົດ ຈໍານວນ 153 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ, ມາສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາພຶດຕິກໍາເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການລະເມີດ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັທ...

ຕີນຍົນແຕກແລ່ນອອກນອກທາງລັນເວ ທີ່ໂຮຈີມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ມື້ນີ້ 14 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ສະໜາມບິນໂຮ່ຈີມິນຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງເຮືອບິນ ເນື່ອງຈາກຢາງຕີນແຕກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕ້ອງແລ່ນອອກນອກັນເວ ເຂົ້າໄປຕາມເດີ່ນຫຍ້ແຕ່ສາມາດເອົາຜູ້ໂດຍສານລົງຢ່າງປອດໄພ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Tan Son Nhat, ນະຄອນໂຮຈິມິນ ຂອງຫວຽດນາມໃນເວລາ 12:24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນານີ້ ໂດຍແມ່ນເຮືອບິນ Vietjet ຖ້ຽວບິນ...

Related News

ສະຫລົດໃຈ! ລູກຈ້າງລາວ ຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນຍີງຕາຍ ຍ້ອນທວງຄ່າຈ້າງ 8 ພັນ ບ າ ດ

ຍ້ອນຢາກກັບບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນໄປທວງເງິນຄ່າຈ້າງນຳເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນ ແຕ່ແທນທີ່ຈະໄດ້ເງິນ ພັດຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນໃຊ້ປືນຍີງຕາຍ. ນາງ ພິນ ອາຍຸ 30 ປີ ແຮງງານລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໝູ່ຂອງທ້າວເທີນແລະທ້າວອ່ຳ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໝູ່ຄົນລາວທັງສອງຄົນໄດ້ ແລະເຫັນຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ແລະເວົ້າວ່າ ກ່ອນທັງສອງຄົນຈະມິດງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ໄດ້ມີໂທລະສັບຈາກທ້າວເທີນ ເມື່ອຮັບສາຍຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຖົກຖຽງກັນເລື່ອງເງິນຄ່າຈ້າງ 8,000 ບາດ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ ທ້າວ ທີລະວັດ ເຈົ້າຂອງສວນເວົ້າວ່າ:...

ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນ 32 ປີ ປານ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ກັນ “ສາ​ມາດ-ມອ​ສ”

ສາ​ມາດ ພະ​ຍັກອາ​ລຸນ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) ອາ​ດີດ​ນັກ​ມວຍ​ແຊັມ​ໂລກ​ຊື່​ດັງ ໄວ 58 ປີ ​ເປັນ​ທັງ​ນັກ​ມວຍ, ນັກ​ຮ້ອງ, ເປັນ​ດາ​ລາ​ນັກ​ສະ​ແດງ​​ໄທ ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮົາ​ເອງ ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ຄົງ​ເຄີຍ​ເຫັນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາຫຼາຍໆ ທີ່​ຕອນ​ນີ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ກັນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເມື່ອ​ເຈ​ົ້າ​ໂຕ​ເປີດໂຕ​ແຟນ​ສາວ​ຄົນ​ໃໝ່​ທີ່​ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນຕັ້ງ 32 ປີ ຫວານ​ໃຈ​ຄົນ​ນີ້​ງາມ, ໜ້າ​ຮັກ ຊື່ ມອ​ສ ທິ​ດາ​ຣາ “น้องมอส ธิดารา”...

ເຈົ້າຫນ້າທີ ຈັບໂຕກຸ່ມໄວລຸ້ນ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ຂີ່ລົດກວນເມືອງ ເພື່ອມາສຶກສາອົບຮົບ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ກອງພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມໄວລຸ້ນຂີ່ລົດກວນເມືອງ, ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ ແລະ ໄປ-ມາເດິກກາຍໂມງເວລາທີ່ກໍານົດ ຈໍານວນ 153 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ, ມາສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາພຶດຕິກໍາເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການລະເມີດ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັທ...

ຕີນຍົນແຕກແລ່ນອອກນອກທາງລັນເວ ທີ່ໂຮຈີມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ມື້ນີ້ 14 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ສະໜາມບິນໂຮ່ຈີມິນຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງເຮືອບິນ ເນື່ອງຈາກຢາງຕີນແຕກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕ້ອງແລ່ນອອກນອກັນເວ ເຂົ້າໄປຕາມເດີ່ນຫຍ້ແຕ່ສາມາດເອົາຜູ້ໂດຍສານລົງຢ່າງປອດໄພ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Tan Son Nhat, ນະຄອນໂຮຈິມິນ ຂອງຫວຽດນາມໃນເວລາ 12:24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນານີ້ ໂດຍແມ່ນເຮືອບິນ Vietjet ຖ້ຽວບິນ...

ແຈ້ງການໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່

ເປັນກະແສມາໄລຍະໜຶ່ງສໍາລັບເລື່ອງລາຄາໄຟຟ້າທີ່ແພງຂຶ້ນແບບເທົ່າໂຕ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ຕ່າງອອກມາວິຈານເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຫຼ້າສຸດ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 637/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2020 ເຖິງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເລື່ອງທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າ ປີ 2020-2025 ຄືນໃໝ່. ໃນແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍແຈ້ງການຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ...
error: Alert: Content is protected !!