Home ຂ່າວປະຈຳວັນ ລາຍລະອຽດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ລາຍລະອຽດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ

Author

Date

Category

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ (ໄວຣັດ) ໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ (2019-nCoV) ຢູ່ນະຄອນອູ່ຮັ່ນ ແຂວງຫູເປີ່ຍ ສປ ຈີນ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020.ສະພາບການປັດຈຸບັນຢູ່ ສປປ ລາວ ອີງຕາມບົດລາຍງານເລກທີ 085/ກຄພຕ ລົງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ຂອງກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ພົບກໍລະນີສົງໄສຜູ້ຕິດເຊື້ອເທື່ອໂດຍທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ທາງການເອງກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ລວມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາງມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ.ສຳລັບມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນໄດ້ມີການເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າທີ່ໃນລະບຸໃນແຈ້ງການທີ່ອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍໄດ້ລະບຸເຖິງ ການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການເຝົ້າລະວັງ, ການວິເຄາະ, ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການປິ່ນປົວ (ໂຮງໝໍທີ່ມີຄວາມພ້ອມ), ການສື່ສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຢູ່ຈຸດດ່ານເຂົ້າ-ອອກຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

ການປະສານງານ: ເປີດຫ້ອງປະຕິບັດງານເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ (PHEOC) ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທຸກໆວັນຈັນ-ພຸດ-ສຸກ ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ (ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນແມ່ນໂທເອີ້ນປະຊຸມດ່ວນ)ໄດ້ຈັດປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບໄວເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ.ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ, ສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງຄົນເຈັບພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາແລະ ມີກໍລະນີສົງໄສໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສອບຖາມປະຫວັດລະອຽດລວມທັງຂະບວນການແຍກປ່ຽວ, ຄັດແຍກຄົນເຈັບ.ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ບັນດາດ່ານທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ສະຖານະການ ແລະ ເປັນບ່ອນແຈກຢາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ນັກເດີນທາງທີ່ມາຈາກ-ຈະເຂົ້າ ໄປໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດ.ຕິດຕາມສະພາບການ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກໍລະນີມີທີ່ມີກໍລະນີຄົນເຈັບນໍາເຂົ້າ.ແຕ່ງຕັ້ງຈຸດປະສານງານ ແລະສາຍດ່ວນ 166 ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ການເຝົ້າລະວັງ: ກວດກາຄືນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ (Thermoscan) ທີ່ຢູ່ແຕ່ລະດ່ານເຂົ້າ-ອອກທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະບັນດາດ່ານສາກົນ.ໂທຕິດຕາມ ແລະ ສອບຖາມຄວາມກຽມພ້ອມຂອງບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນດ່ານເຂົ້າ-ອອກເຊັ່ນ: ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງບັນດາສະໜາມບິນສາກົນ.ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ່ວມກັບ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ສໍາເລັດການສ້າງນິຍາມກໍລະນີຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ຄລີນິກເອກະຊົນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານກໍລະນີສົງໄສ.ສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ໜ່ວຍງານລະບາດວິທະຍາທົ່ວປະເທດໃນການເຝົ້າລະວັງໂດຍນໍາໃຊ້ຈຸດເຝົ້າລະວັງ IL/SALI ໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ອາການ 2019-nCoV ລວມທັງລະບົບການລາຍງານ.

ວິເຄາະ: ກະກຽມ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈັດຊື້ນໍ້າຢາກວດຕົວຢ່າງ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການກວດຫາເຊື້ອຈຸລະໂລກ 2019-nCoV ໃຫ້ໄດ້ໃນບ້ານເຮົາ.ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງຫາຫ້ອງວິເຄາະອ້າງອີງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການບົ່ງມະຕິອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.ອົບຮົມຄືນໃໝ່ໃຫ້ພະນັກງານວິເຄາະ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ.

ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການປິ່ນປົວ: ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ປະຊຸມຮ່ວມກັບໂຮງໝໍສູນກາງ ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍມິດຕະພາບທີ່ເປັນໂຮງໝໍມີຫ້ອງແຍກປ່ຽວສະເພາະ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມກຽມພ້ອມໃນການຮັບຄົນເຈັບ, ການປິ່ນປົວ ລວມທັງເຄື່ອງມືປ້ອງກັນຕ່າງໆໃນກໍລະນີຮັບມືສົງໄສ 2019-nCoV.ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູມີໜ້າທີ່ການແຈ້ງການຫາໂຮງໝໍລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄລີນິກທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກັ່ນກອງຄົນເຈັບພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອ 2019-nCoV ແລະ ເຝົ້າລະວັງລາຍງານກໍລະນີສົງໄສຢ່າງຮີບດ່ວນ.ກະກຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງເຊັ່ນ: ຊຸດປ້ອງກັນຕົນເອງ (PPE), ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ອຸປະກອນຈໍາເປັນຕ່າງໆໃນໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ດ່ານເຂົ້າ-ອອກ.ກະກຽມອົບຮົມການປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍ, ວິເຄາະ, ພະຍາບານ, ພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດ.

ການສື່ສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ແຈກຢາຍຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງ ທີ່ເປັນພາສາລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຈີນ ເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງພະນັກງານແພດໝໍ,ພະນັກງານປະຈໍາດ່ານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ຈຸດດ່ານຂາເຂົ້າ-ອອກ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກໃນດ່ານສາກົນແຕ່ລະດ້ານ ໂດຍສະເໜີຂໍຄວາມຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກົມການບິນພົນລະເຮືອນຊ່ວຍແຈກຢາຍຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງ.ກະກຽມຕິດຕັ້ງເຄົາເຕີໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ນັກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກຢູ່ສະໜາມບິນວັດໄຕສາກົນ.ໄດ້ຮ່າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບພະຍາດ ລວມທັງການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ການບິນປະກາດເທິງຍົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງມາຈາກ ສປ ຈີນ.ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານສະໜາມບິນວັດໄຕ ເພື່ອຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020.

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

ຂອບໃຈປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດທີ່ ຕິດເຊື້ອຈາກໂຮງໝໍ ໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະໜາມບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານນາຜາສຸກ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຈັດພິ ທີມອບ-ຮັບເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຄາຢາມາໂຄກຽວ ຈໍາກັດ ກັບ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງເພື່ອແນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຍີ່ປຸ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຂີ້ເຫຍື້ອດ້ານການແພດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ).ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທໍາມະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄບຕ ກ່າວໃນພິທີວ່າ: ຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ...

ກະຊວງສຶກສາ ມອບເງິນ 15 ລ້ານກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາລາວ ທີ່ເມືອງອູຮັນ

ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ດາລາພອນ ກິດຕິພັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 15 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄຳພິທູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອແບ່ງເບົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງ ຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ເມືອງອູຮັນ ແຂວງຫູເປີ່ຍ...

ຫາງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການ ຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຈ່າຍແລ້ວແຕ່ຍັງມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສ ຂ້ອງໃຈ ການຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ ທັ້ງທີ່ຈ່າຍຜ່ານລະບົບ ບີຊີອີແອວ ວັນ BCEL One  ແຕ່ບິນຊຳລະເດືອນຕໍ່ມາຍັງລະບຸວ່າມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ.ໂດຍຜູ້ກ່ຽວໂພສວ່າ:ໃຜມີບັນຫາຄ່ານ້ຳປະປາຄືກັນກັບຂ້ອຍບໍ?​ສະເພາະເດືອນ1(ມັງກອນ)​ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວມີແຕ່29,​964ກີບແຕ່ມາເດືອນ2 (ກຸມພາ)​ ຍັງມາໄລ່ນໍ້າເດືອນ 1 ຄືນ. (12/2019-1/2020) ແຖມແພງກ່ອນເກົ່າອີກ​ ເອົາຫນ່ວຍວັດແທກໃດຄິດໄລ່. ຝາກຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບເບີ່ງຄືນແໜ່ເດີ ເຮັດແບບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈັງໃດ?​

ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງຄັ້ງທີ 14 ເປີດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ຄັ້ງທີ 14 ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ທີ່ເດີ່ນສະໜາມຫຼວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ, ມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ,...

ແພດຫນຸ່ມວ່າທີ່ເຈົ້າບ່າວ ເລື່ອນງານແຕ່ງເພື່ອເຮັດວຽກ ສູ້ໂຄວິດ ສຸດທ້າຍຕິດໄວຣັດເສຍຊີວິດ

ເມື່ອວັນທີ່21ກຸມພາ 2020 ວ່າ ທ່ານຫມໍ ເຜິງ ຫຍິນຫົວ ແພດຫນຸ່ມຊາວຈີນອາຍຸ29ປີ ທີ່ຕ້ອງເລື່ອນງານແຕ່ງອອກໄປ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນຊ່ວງທີ່ໄວຣັດໂຄວິດ-19ລະບາດໄດ້ເສຍຊີວິດລົງແລ້ວ ເມື່ອວັນທີ່20ກຸມພາ ຜ່ານມາຫລັງຈາກຕິດເຊື້ອລະຫວ່າງເຮັດວຽກທີ່ໂຮງຫມໍໃນເມືອງອູ່ຮັ່ນ ຈຸດສູນກາງແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດລາຍງານລະບຸວ່າ ທ່ານຫມໍເຜິງ ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງສຸກເສີນຂອງໂຮງຫມໍເຟີຣສພີເພິລໃນເຂດຈຽງເສຍ ເມືອງອູ່ຮັ່ນ ມົນທົນຫູເປີ່ຍປະເທດຈີນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດລົງເມື່ອວັນທີ່20ກຸມພາການຈາກໄປທ່ານຫມໍເຜິງສົ່ງຜົນໃຫ້ຊາວຈີນໃນໂລກອອນລາຍຕ່າງສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄວາມສູນເສຍໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍສະເພາະເມື່ອໄດ້ຊາບວ່າທ່ານຫມໍເຜິງ ຫາກໍ່ຈະເລື່ອນງານແຕ່ງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວັນທີ່ 1 ກຸມພາອອກໄປເພື່ອເຮັດວຽກໃນດ່ານຫນ້າເພື່ອສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັດສາຍພັນໃຫ່ມຫລືໂຄວິດ-19 ທີ່ແຜ່ລະບາດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີທີ່ ຜ່ານມາໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈອງສະຖານທີ່ງານແຕ່ງຫລືແຈກບັດແຕ່ຢ່າງໃດທ່ານຫມໍເຜິງເຂົ້າຮັກສາໂຕຫລັງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19ໃນວັນທີ່25ມັງກອນກ່ອນອາການຈະຊຸດລົງໃນເວລາຕໍ່ມາໂດຍໃນວັນທີ່1ກຸມພາຊື່ງເປັນກຳນົດການວັນແຕ່ງງານເດີມທ່ານຫມໍເຜິງຖືກສົ່ງໂຕເຂົ້າຫ້ອງສຸກເສີນກ່ອນຈະເສຍຊີວິດໃນເວລາ21:50ໂມງຂອງວັນທີ່20ກຸມພາ

Recent comments

error: Alert: Content is protected !!