Home ຂ່າວປະຈຳວັນ ເມືອງລະມາມ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 2ພັນກວ່າໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ

ເມືອງລະມາມ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 2ພັນກວ່າໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ

Author

Date

Category

ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາອົງຄະນະພັກເມືອງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຕັ້ງຫນ້າ ແລະເອົາໃຈໃສ່ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງໃຫ້ມີກາຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງGDPຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ບວກກັບພວກເຮົາໄດ້ມີການດັດແກ້ຖານລາຍຮັບຄືນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ, ສະເລ່ຍແລ້ວໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງເມືອງມີການຫັນປ່ຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳແລະທັນສະໄຫມ ເທື່ອ

ລະກ້າວ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ7,10%,ເຊິ່ງສາມາດສ້າງມູນຄ່າໃນລາຄາປັດຈຸບັນໄດ້ 629,37ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,84 ເທົ່າ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 16,31 ລ້ານກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 2.038,86ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.ຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ,ຂົງເຂດທີ່ມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນ ຂົງເຂດບໍລິການ ກວມເອົາ 50,26% ຂອງGO ,ໃນນັ້ນວຽກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີບົດບາດສໍາຄັນກວ່າຫມູ່; ຮອງລົງມາແມ່ນຂົງເຂດກະສິກໍາ ກວມເອົາ 37,10% ຂອງ GO ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນກວ່າຫມູ່ ແມ່ນລ້ຽງສັດໃຫຍ່,ນອກຈາກນີ້ ແມ່ນເຂົ້າ, ພືດສະບຽງອາຫານ, ພືດອຸດສະຫະກໍາ; ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານບັນລຸໄດ້ 22,15 ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ແຜນການ5ປີປະຕິບັດໄດ້ 96%ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ12,47ຕື້

ກີບ;ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສາເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດທີ່ຂຶ້ນກັບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມກົນໄກຕະຫລາດ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການປູກ-ການລ້ຽງແລະການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຄົງທີ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແນໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ,ປະຈຸບັນ ສາມາດສ້າງບ້ານຕົວແບບດ້ານກະສິກໍາໄດ້12 ບ້ານ.ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກໍາລັງແຮງຂອງບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດຢ່າງແຂງແຮງ, ທົ່ວເມືອງມີໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາປຸງ

ແຕ່ງ 93 ແຫ່ງ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງເສີມອຸດສະຫະກໍາຈັກສານ,ຕໍ່າແຜ່ນແພ, ແກະສະຫລັກໄມ້ ແລະອຸດສະຫະກໍາເບົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຫົວໜ່ວຍຫັດຖະກໍາທັງໝົດ 143 ຄອບຄົວ, ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ການຜະລິດສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງກາໝາຍ ໂອດັອບ (ODOP) 1 ຫົວໜ່ວຍ ທ-ຍໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ ກວມເອົາ 86,90%, ດ້ານຄົມມະນາຄົມໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວອອກສູ່ຊົນນະບົດ ແລະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກບ້ານຂອງເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ

ໂດຍສານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຕາມທິດທັນສະໄຫມນອກນີ້ ມີຫຼາຍບ້ານໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະໄດ້ກາຍເປັນບ້ານພັດທະນາ,ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ,ມາຮອດປະຈຸບັນ ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 4 ບ້ານ, ມີບ້ານໃຫຍ່ຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນໜໍ່ແໜງໃໝ່ ໃນການເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ.

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

ຜູ້ທີ່ຕິດໂຄວິດ ທີ່ຮັກສາເຊົາແລ້ວ ມີໂອກາດແພ່ເຊື້ອສູ່ຄົນອື່ນໄດ້

ສຳນັກຂ່າວ Southern People Weekly ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 22 ກຸມພາ 2020 ວ່າ ທ່ານເຈົ້າ ຈຽນຜິງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຊາວຈີນ ແລະຫົວຫນ້າທີມແພດທີ່ເຮັດວຽກໃນມົນທົນຫູເປີ່ຍຂອງຈີນເຕືອນວ່າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃຫ່ມຫລືໂຄວິດ – 19 ທີ່ຮັກສາຫາຍດີແລ້ວຍັງມີໂອກາດແພ່ເຊື້ອສູ່ຄົນອື່ນໄດ້ນອກຈາກນີ້ທ່ານເຈົ້າ ຍັງໃຫ້ສຳພາດກັບຫນັງສືພິມ The Beijing News ອີກວ່າ ຫນຶ່ງໃນຄົນເຈັບຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ກັບບ້ານຫລັງຈາກຜົນກວດໃນຫ້ອງແລ໊ບ 2...

ຂອບໃຈປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດທີ່ ຕິດເຊື້ອຈາກໂຮງໝໍ ໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະໜາມບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານນາຜາສຸກ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຈັດພິ ທີມອບ-ຮັບເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຄາຢາມາໂຄກຽວ ຈໍາກັດ ກັບ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງເພື່ອແນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຍີ່ປຸ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຂີ້ເຫຍື້ອດ້ານການແພດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ).ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທໍາມະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄບຕ ກ່າວໃນພິທີວ່າ: ຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ...

ກະຊວງສຶກສາ ມອບເງິນ 15 ລ້ານກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາລາວ ທີ່ເມືອງອູຮັນ

ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ດາລາພອນ ກິດຕິພັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 15 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄຳພິທູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອແບ່ງເບົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງ ຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ເມືອງອູຮັນ ແຂວງຫູເປີ່ຍ...

ຫາງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການ ຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຈ່າຍແລ້ວແຕ່ຍັງມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສ ຂ້ອງໃຈ ການຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ ທັ້ງທີ່ຈ່າຍຜ່ານລະບົບ ບີຊີອີແອວ ວັນ BCEL One  ແຕ່ບິນຊຳລະເດືອນຕໍ່ມາຍັງລະບຸວ່າມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ.ໂດຍຜູ້ກ່ຽວໂພສວ່າ:ໃຜມີບັນຫາຄ່ານ້ຳປະປາຄືກັນກັບຂ້ອຍບໍ?​ສະເພາະເດືອນ1(ມັງກອນ)​ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວມີແຕ່29,​964ກີບແຕ່ມາເດືອນ2 (ກຸມພາ)​ ຍັງມາໄລ່ນໍ້າເດືອນ 1 ຄືນ. (12/2019-1/2020) ແຖມແພງກ່ອນເກົ່າອີກ​ ເອົາຫນ່ວຍວັດແທກໃດຄິດໄລ່. ຝາກຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບເບີ່ງຄືນແໜ່ເດີ ເຮັດແບບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈັງໃດ?​

ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງຄັ້ງທີ 14 ເປີດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ຄັ້ງທີ 14 ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ທີ່ເດີ່ນສະໜາມຫຼວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ, ມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ,...

Recent comments

error: Alert: Content is protected !!