25.1 C
Vientiane
Home ຂ່າວປະຈຳວັນ ເມືອງລະມາມ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 2ພັນກວ່າໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ

ເມືອງລະມາມ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 2ພັນກວ່າໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ

ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາອົງຄະນະພັກເມືອງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຕັ້ງຫນ້າ ແລະເອົາໃຈໃສ່ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງໃຫ້ມີກາຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງGDPຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ບວກກັບພວກເຮົາໄດ້ມີການດັດແກ້ຖານລາຍຮັບຄືນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ, ສະເລ່ຍແລ້ວໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງເມືອງມີການຫັນປ່ຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳແລະທັນສະໄຫມ ເທື່ອ

ລະກ້າວ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ7,10%,ເຊິ່ງສາມາດສ້າງມູນຄ່າໃນລາຄາປັດຈຸບັນໄດ້ 629,37ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,84 ເທົ່າ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 16,31 ລ້ານກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 2.038,86ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.ຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ,ຂົງເຂດທີ່ມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນ ຂົງເຂດບໍລິການ ກວມເອົາ 50,26% ຂອງGO ,ໃນນັ້ນວຽກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີບົດບາດສໍາຄັນກວ່າຫມູ່; ຮອງລົງມາແມ່ນຂົງເຂດກະສິກໍາ ກວມເອົາ 37,10% ຂອງ GO ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນກວ່າຫມູ່ ແມ່ນລ້ຽງສັດໃຫຍ່,ນອກຈາກນີ້ ແມ່ນເຂົ້າ, ພືດສະບຽງອາຫານ, ພືດອຸດສະຫະກໍາ; ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານບັນລຸໄດ້ 22,15 ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ແຜນການ5ປີປະຕິບັດໄດ້ 96%ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ12,47ຕື້

ກີບ;ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສາເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດທີ່ຂຶ້ນກັບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມກົນໄກຕະຫລາດ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການປູກ-ການລ້ຽງແລະການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຄົງທີ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແນໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ,ປະຈຸບັນ ສາມາດສ້າງບ້ານຕົວແບບດ້ານກະສິກໍາໄດ້12 ບ້ານ.ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກໍາລັງແຮງຂອງບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດຢ່າງແຂງແຮງ, ທົ່ວເມືອງມີໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາປຸງ

ແຕ່ງ 93 ແຫ່ງ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງເສີມອຸດສະຫະກໍາຈັກສານ,ຕໍ່າແຜ່ນແພ, ແກະສະຫລັກໄມ້ ແລະອຸດສະຫະກໍາເບົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຫົວໜ່ວຍຫັດຖະກໍາທັງໝົດ 143 ຄອບຄົວ, ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ການຜະລິດສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງກາໝາຍ ໂອດັອບ (ODOP) 1 ຫົວໜ່ວຍ ທ-ຍໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ ກວມເອົາ 86,90%, ດ້ານຄົມມະນາຄົມໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວອອກສູ່ຊົນນະບົດ ແລະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກບ້ານຂອງເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ

ໂດຍສານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຕາມທິດທັນສະໄຫມນອກນີ້ ມີຫຼາຍບ້ານໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະໄດ້ກາຍເປັນບ້ານພັດທະນາ,ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ,ມາຮອດປະຈຸບັນ ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 4 ບ້ານ, ມີບ້ານໃຫຍ່ຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນໜໍ່ແໜງໃໝ່ ໃນການເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ.

Stay Connected

Must Read

ສະຫລົດໃຈ! ລູກຈ້າງລາວ ຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນຍີງຕາຍ ຍ້ອນທວງຄ່າຈ້າງ 8 ພັນ ບ າ ດ

ຍ້ອນຢາກກັບບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນໄປທວງເງິນຄ່າຈ້າງນຳເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນ ແຕ່ແທນທີ່ຈະໄດ້ເງິນ ພັດຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນໃຊ້ປືນຍີງຕາຍ. ນາງ ພິນ ອາຍຸ 30 ປີ ແຮງງານລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໝູ່ຂອງທ້າວເທີນແລະທ້າວອ່ຳ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໝູ່ຄົນລາວທັງສອງຄົນໄດ້ ແລະເຫັນຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ແລະເວົ້າວ່າ ກ່ອນທັງສອງຄົນຈະມິດງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ໄດ້ມີໂທລະສັບຈາກທ້າວເທີນ ເມື່ອຮັບສາຍຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຖົກຖຽງກັນເລື່ອງເງິນຄ່າຈ້າງ 8,000 ບາດ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ ທ້າວ ທີລະວັດ ເຈົ້າຂອງສວນເວົ້າວ່າ:...

ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນ 32 ປີ ປານ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ກັນ “ສາ​ມາດ-ມອ​ສ”

ສາ​ມາດ ພະ​ຍັກອາ​ລຸນ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) ອາ​ດີດ​ນັກ​ມວຍ​ແຊັມ​ໂລກ​ຊື່​ດັງ ໄວ 58 ປີ ​ເປັນ​ທັງ​ນັກ​ມວຍ, ນັກ​ຮ້ອງ, ເປັນ​ດາ​ລາ​ນັກ​ສະ​ແດງ​​ໄທ ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮົາ​ເອງ ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ຄົງ​ເຄີຍ​ເຫັນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາຫຼາຍໆ ທີ່​ຕອນ​ນີ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ກັນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເມື່ອ​ເຈ​ົ້າ​ໂຕ​ເປີດໂຕ​ແຟນ​ສາວ​ຄົນ​ໃໝ່​ທີ່​ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນຕັ້ງ 32 ປີ ຫວານ​ໃຈ​ຄົນ​ນີ້​ງາມ, ໜ້າ​ຮັກ ຊື່ ມອ​ສ ທິ​ດາ​ຣາ “น้องมอส ธิดารา”...

ເຈົ້າຫນ້າທີ ຈັບໂຕກຸ່ມໄວລຸ້ນ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ຂີ່ລົດກວນເມືອງ ເພື່ອມາສຶກສາອົບຮົບ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ກອງພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມໄວລຸ້ນຂີ່ລົດກວນເມືອງ, ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ ແລະ ໄປ-ມາເດິກກາຍໂມງເວລາທີ່ກໍານົດ ຈໍານວນ 153 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ, ມາສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາພຶດຕິກໍາເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການລະເມີດ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັທ...

ຕີນຍົນແຕກແລ່ນອອກນອກທາງລັນເວ ທີ່ໂຮຈີມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ມື້ນີ້ 14 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ສະໜາມບິນໂຮ່ຈີມິນຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງເຮືອບິນ ເນື່ອງຈາກຢາງຕີນແຕກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕ້ອງແລ່ນອອກນອກັນເວ ເຂົ້າໄປຕາມເດີ່ນຫຍ້ແຕ່ສາມາດເອົາຜູ້ໂດຍສານລົງຢ່າງປອດໄພ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Tan Son Nhat, ນະຄອນໂຮຈິມິນ ຂອງຫວຽດນາມໃນເວລາ 12:24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນານີ້ ໂດຍແມ່ນເຮືອບິນ Vietjet ຖ້ຽວບິນ...

Related News

ສະຫລົດໃຈ! ລູກຈ້າງລາວ ຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນຍີງຕາຍ ຍ້ອນທວງຄ່າຈ້າງ 8 ພັນ ບ າ ດ

ຍ້ອນຢາກກັບບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນໄປທວງເງິນຄ່າຈ້າງນຳເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນ ແຕ່ແທນທີ່ຈະໄດ້ເງິນ ພັດຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນໃຊ້ປືນຍີງຕາຍ. ນາງ ພິນ ອາຍຸ 30 ປີ ແຮງງານລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໝູ່ຂອງທ້າວເທີນແລະທ້າວອ່ຳ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໝູ່ຄົນລາວທັງສອງຄົນໄດ້ ແລະເຫັນຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ແລະເວົ້າວ່າ ກ່ອນທັງສອງຄົນຈະມິດງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ໄດ້ມີໂທລະສັບຈາກທ້າວເທີນ ເມື່ອຮັບສາຍຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຖົກຖຽງກັນເລື່ອງເງິນຄ່າຈ້າງ 8,000 ບາດ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ ທ້າວ ທີລະວັດ ເຈົ້າຂອງສວນເວົ້າວ່າ:...

ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນ 32 ປີ ປານ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ກັນ “ສາ​ມາດ-ມອ​ສ”

ສາ​ມາດ ພະ​ຍັກອາ​ລຸນ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) ອາ​ດີດ​ນັກ​ມວຍ​ແຊັມ​ໂລກ​ຊື່​ດັງ ໄວ 58 ປີ ​ເປັນ​ທັງ​ນັກ​ມວຍ, ນັກ​ຮ້ອງ, ເປັນ​ດາ​ລາ​ນັກ​ສະ​ແດງ​​ໄທ ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮົາ​ເອງ ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ຄົງ​ເຄີຍ​ເຫັນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາຫຼາຍໆ ທີ່​ຕອນ​ນີ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ກັນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເມື່ອ​ເຈ​ົ້າ​ໂຕ​ເປີດໂຕ​ແຟນ​ສາວ​ຄົນ​ໃໝ່​ທີ່​ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນຕັ້ງ 32 ປີ ຫວານ​ໃຈ​ຄົນ​ນີ້​ງາມ, ໜ້າ​ຮັກ ຊື່ ມອ​ສ ທິ​ດາ​ຣາ “น้องมอส ธิดารา”...

ເຈົ້າຫນ້າທີ ຈັບໂຕກຸ່ມໄວລຸ້ນ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ຂີ່ລົດກວນເມືອງ ເພື່ອມາສຶກສາອົບຮົບ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ກອງພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມໄວລຸ້ນຂີ່ລົດກວນເມືອງ, ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ ແລະ ໄປ-ມາເດິກກາຍໂມງເວລາທີ່ກໍານົດ ຈໍານວນ 153 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ, ມາສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາພຶດຕິກໍາເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການລະເມີດ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັທ...

ຕີນຍົນແຕກແລ່ນອອກນອກທາງລັນເວ ທີ່ໂຮຈີມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ມື້ນີ້ 14 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ສະໜາມບິນໂຮ່ຈີມິນຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງເຮືອບິນ ເນື່ອງຈາກຢາງຕີນແຕກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕ້ອງແລ່ນອອກນອກັນເວ ເຂົ້າໄປຕາມເດີ່ນຫຍ້ແຕ່ສາມາດເອົາຜູ້ໂດຍສານລົງຢ່າງປອດໄພ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Tan Son Nhat, ນະຄອນໂຮຈິມິນ ຂອງຫວຽດນາມໃນເວລາ 12:24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນານີ້ ໂດຍແມ່ນເຮືອບິນ Vietjet ຖ້ຽວບິນ...

ແຈ້ງການໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່

ເປັນກະແສມາໄລຍະໜຶ່ງສໍາລັບເລື່ອງລາຄາໄຟຟ້າທີ່ແພງຂຶ້ນແບບເທົ່າໂຕ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ຕ່າງອອກມາວິຈານເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຫຼ້າສຸດ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 637/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2020 ເຖິງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເລື່ອງທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າ ປີ 2020-2025 ຄືນໃໝ່. ໃນແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍແຈ້ງການຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ...
error: Alert: Content is protected !!