ຂ່າວດີ ໂອກາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນມາແລ້ວ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.200ໂດລາ

0
36020

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ວ່າງງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ປະຈຸບັນນີ້ ທາງບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັດ ລາວຈຳກັດ ປະກາດຮັບພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ມີເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ 1.200 ໂດລາຂຶ້ນໄປ.ອີງຕາມການປະກາດແຈ້ງການ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັດ ລາວຈຳກັດ (NMS) ເປິດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຝິກອົບຣົມແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຸດນີ້ ຈຳນວນ 30 ຄົນ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເປີດຮັບແຕ່ມື້ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດ ວັນທີ 27 ມີນາ ຈຶ່ງຈະປິດຮັບແບບຟອມ. ຖ້າມີຄວາມສົນໃຈສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໄຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທະບຽນໃດໆ.ສຳລັບເງື່ອນໄຂ ຜູ້ສະໝັກ ແມ່ນ:

1. ເລີ່ມແຕ່ອາຍຸ 20-35 ປີ ຈົບປະລິຍາຕີ ວິສະວະກຳກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ, 2. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ,​ບໍ່ມີໂລກປະຈຳຕົວ, ບໍ່ມີຮອຍສັກ. 3. ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄລຍະຍາວໄດ້, ເຮັດວຽກເກີນ 1 ປີຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ຮັບໂບນັດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.4. ປະເພດວຽກ: ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ. 5. ເງິນເດືອນເລີ່່່ມຕົ້ນ 1.200 ໂດລາ ຂຶ້ນໄປ, ສະຫວັດດີການທຸກຢ່າງຄືກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ.

ສ່ວນເອກະສານສະໝັກ ປະກອບມີ: 1. ໃບສະໝັກແບບຟອມບໍລິສັດ *ດາວໂຫຼດ shorturl.at/lTU57 , 2. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) , 3. ຮູບ 3X4 ຈຳນວນ 1 ໃບ , 4. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້)

ສ່ວນຜູ້ຢູ່ຕ່າງແຂວງສະໝັກດາວໂຫລດຕິດຮູບແລ້ວສະແກນເປັນFile PDFຢ່າງດຽວຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັດ ລາວຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວັນໃຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນໂມງລັດຖະການ 9:00-16:00 ໂມງ