22 C
Vientiane
Home ຂ່າວປະຈຳວັນ ແຈ້ງເຖິງແຮງງານລາວທີ່ມາແຕ່ໄທ ແລະຜູ້ວ່າງງານ ຈາກໂຄວິດ-19 ໄປລົງທະບຽນ

ແຈ້ງເຖິງແຮງງານລາວທີ່ມາແຕ່ໄທ ແລະຜູ້ວ່າງງານ ຈາກໂຄວິດ-19 ໄປລົງທະບຽນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອອກແຈ້ງການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຮງງານລາວ ທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ, ຜູ້ວ່າງງານ ເນື່ອງຈາກການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຂວງ,​ ເມືອງ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາລົງທະບຽນ.

ຫຼືຜູ້ສະດວກລົງທະບຽນຜ່ານອິນເຕີເນັດໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າລົງທະບຽນທີ່ເວັບໄຊ www.lmi.gov.​La

Stay Connected

Must Read

Related News

error: Alert: Content is protected !!