ຈັດສໍາມະນາລະດັບສູງ ວ່າດ້ວຍວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເຂັ້ມງວດຕໍ່ການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮ້ານເເລກປ່ຽນເງິນຕາ

0
144

ຈັດສໍາມະນາລະດັບສູງ ວ່າດ້ວຍວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເຂັ້ມງວດຕໍ່ການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮ້ານເເລກປ່ຽນເງິນຕາ

ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2022 ຜ່ານມານີ້  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (International Monetary Fund ຫຼື IMF) ໄດ້ມີການຈັດສໍາມະນາລະດັບສູງ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ (Monetary Operations)” ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະ

ວົງ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີ ຄະນະກົມ ຈາກກົມວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ທຫລ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເເຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 15 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງສໍາມະນາລະດັບສູງໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນເວທີສົນທະນາລະຫວ່າງການນໍາຂອງກະຊວງປິ່ນອ້ອມເສດຖະກິດ ແລະ ທ່ານ Georgi Barbakadze ຊ່ຽວຊານ ຈາກຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຂອງ IMF ປະຈໍາປະເທດໄທ (IMF’s Capacity Development Office in Thailand) ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ເງິນຕາ ໂດຍສະເພາະລົງເລິກວິທີການ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມື ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງສະກຸນເງິນກີບໃນລະບົບເສດຖະກິດທີ່ມີການນໍາໃຊ້ເງິນຫຼາຍສະກຸນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ພ້ອມທັງ, ເເລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງສາກົນ ແລະ ສປປ ລາວ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ເເມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານລາຄາໄດ້ຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ,​ ການເເຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນດາຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ເປັນຕົ້ນຄວາມຜັນຜວນຂອງ

ເສດຖະກິດໂລກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການວາງນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ທຫລ ພົບຄວາມທ້າທາຍເພິ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄືກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກ ເເມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເເລກປ່ຽນມີການອ່ອນຄ່າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພິ່ມສູງຂຶ້ນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ທຫລ ແລະ ບັນດາກະຊວງປິ່ນອ້ອມເສດຖະກິດ ພວມສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະເເຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການເເກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ໃນນັ້ນ, ທຫລ ກໍ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ສຸມໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາເເລກປ່ຽນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງ ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮ້ານເເລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍເເລກປ່ຽນໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການສອດຄ່ອງກັບລະບຽບທີ່ວາງອອກໃນເເຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທຫລ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການດໍາເນີນຫຼາຍນະໂຍບາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາເເລກປ່ຽນ ເປັນຕົ້ນເເມ່ນ:

ການອອກພັນທະບັດ ທຫລ ໄລຍະສັ້ນ 6 ເດືອນ ຈໍານວນ 5.000 ຕື້ກີບ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ປັບປຸງກົນໄກການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າເຊື້ອໄຟ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງ ທຫລ ໃນການດັດສົມສະພາບຄ່ອງເເຫຼ່ງສຸດທ້າຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.