ແຈ້ງການ ປະກາດເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 36 ຄັນ ທີ່ຖືກລັກໄປໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ

0
216

ແຈ້ງການ ປະກາດເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 36 ຄັນ ທີ່ຖືກລັກໄປໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ດ່ວນ…ປະກາດເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈັກທີ່ຖືກລັກໄປໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປກສ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 36 ຄັນ ທີ່ຖືກຄົນຮ້ານລັກໄປ ຖ້າແມ່ນລົດຂອງທ່ານໃດໃຫ້ເອົາເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງນຳໄປຢັ້ງຢືນເອົາລົດນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ໂດຍດ່ວນ ນັບແຕ່ 28 ຕຸລາ- 28 ພະຈິກ 2022 ໃນໂມງລັດຖະການ ພົວພັນໂດຍກົງທີ່ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ແຈ້ງການ ປະກາດເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 36 ຄັນ ທີ່ຖືກລັກໄປໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ


ແຈ້ງການ ປະກາດເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 36 ຄັນ ທີ່ຖືກລັກໄປໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ


ແຈ້ງການ ປະກາດເຖິງເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ຈຳນວນ 36 ຄັນ ທີ່ຖືກລັກໄປໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.