ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນາ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກວ່າບາດ ໃນມື້ແຕ່ງ

0
233

ຈາກໂພສນີ້ ອິດສາກັນທົ່ວ ຈາກ Puii Puii “ເປັນທຸກຢ່າງໄຫ້ແລ້ວ ເປັນທັງພໍ່ທັງແມ່ ຄົນທີ່ຄ່ອຍຊັບຟອັດທຸກຢ່າງ ຕັກເຕື່ອນ ບອກສອນ ເຫັນເຮົາໄດ້ດີ ແລ້ວມີຄວາມສຸກເປັນຄົນທີ່ຍາກໄຫ້ຍາກເຫັນລູກໄດ້ແຕ່ສີ່ງດີໆ ມື້ແຕ່ງມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນພ້ອມເງີນຈຳນວນ1ມື້ແຕ່ງກະຂົນຄຳມາໄຫ້ໃສ່ເປັນ100ກົ່ວບາດ ຜູ້ທີ່ມອບໄຫ້ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງຈົນເວົ້າອອກມາເປັນຄຳເວົ້າບໍ່ອອກ ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ

ຄຳອະທິບາຍຕາມຮູບ”ທັງນີ້ຄວາມໂຊກດີຂອງແຕ່ລະຄົນມັນຕ່າງກັນ ຄົນທີ່ມີພື້ນຖານດີ ກໍສາມາດໃຫ້ໄດ້ ຄົນທີ່ບໍ່ມີ ກໍອາດມອບສິ່ງອື່ນ ເຮັດສິ່ງອື່ນເພື່ອເປັນຄວາມສຸກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຢ່າເອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນຈົນລືມຄວາມສຸກຂອງຕົນເອງເດີ້


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ


ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ ໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ

ຈາກ: Puii Puii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.