ແບບນີ້ໃຜກະໃຈຂຶ້ນ ໜຸ່ມຂາຍຄໍາຊື້ໄອໂຟນໃຫ້ແຟນ ແຕ່ແຟນເອົາໄປໄວ້ລົມກັບກິກ ຮູ້ຄວາມຈິງມີເດືອດ

0
141

ແບບນີ້ໃຜກະໃຈຂຶ້ນ ໜຸ່ມຂາຍຄໍາຊື້ໄອໂຟນໃຫ້ແຟນ ແຕ່ແຟນເອົາໄປໄວ້ລົມກັບກິກ ຮູ້ຄວາມຈິງມີເດືອດ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມຮັກແບບໃດກໍມີ ຍິ່ງຍຸກສະໄໝນີ ຮັກກັນກໍຫຼາຍ ເລີກກັນກໍ່ຫຼາຍ ນອກໃຈ ນອກກາຍກັນກໍງ່າຍ ດັ່ງກໍລະນີນີ້ ຂ່່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ບອກວ່າ ໜຸ່ມຂາຍຄໍາເພື່ອຊື້ໂທລະສັບໃຫ້ແຟນ ແຕ່ແຟນພັດໄດ້ໂທລະສັບລະເອົາໄວ້ແຊັດ ໄວ້ລົມກັບກິກ ເປັນແຟນໃຜໃຜກໍຮັກກໍຫວງ ມາເຮັດແບບນີ້ກໍມີເດືອດ ມີຄຽດ ມີຫຶງ ມີເລື່ອງຫັນແຫຼະ


ແບບນີ້ໃຜກະໃຈຂຶ້ນ ໜຸ່ມຂາຍຄໍາຊື້ໄອໂຟນໃຫ້ແຟນ ແຕ່ແຟນເອົາໄປໄວ້ລົມກັບກິກ ຮູ້ຄວາມຈິງມີເດືອດ


ແບບນີ້ໃຜກະໃຈຂຶ້ນ ໜຸ່ມຂາຍຄໍາຊື້ໄອໂຟນໃຫ້ແຟນ ແຕ່ແຟນເອົາໄປໄວ້ລົມກັບກິກ ຮູ້ຄວາມຈິງມີເດືອດ


ແບບນີ້ໃຜກະໃຈຂຶ້ນ ໜຸ່ມຂາຍຄໍາຊື້ໄອໂຟນໃຫ້ແຟນ ແຕ່ແຟນເອົາໄປໄວ້ລົມກັບກິກ ຮູ້ຄວາມຈິງມີເດືອດ


ແບບນີ້ໃຜກະໃຈຂຶ້ນ ໜຸ່ມຂາຍຄໍາຊື້ໄອໂຟນໃຫ້ແຟນ ແຕ່ແຟນເອົາໄປໄວ້ລົມກັບກິກ ຮູ້ຄວາມຈິງມີເດືອດ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.