ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ

0
76

ໃນວັນທີ 06 ມັງກອນ 2023 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ, ເຮັດໃຫ້ກົມກອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ, ເພີ່ງຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການຝຶກວິຊາອາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກໂທດ ໃນນີ້ໄດ້ນໍາພາ

ນັກໂທດປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ຜະລິດເຟີນີເຈີ, ແກະສະລັກ, ຜະລິດນ້ຳດື່ມ, ສານແຫ, ເຮັດສີລົດ ແລະ ສ້ອມແປງລົດ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກໂທດໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ, ມີວິຊາຊີບຕິດຕົວເວລາພົ້ນໂທດອອກໄປຢູ່ນໍາຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ປະກອບອາຊີບທໍາມາຫາກິນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກ.


ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ


ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ


ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ


ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ


ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ


ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ນຳພານັກໂທດສ້າງກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພີ່ມພູມຜົນຜະລິດເຂົ້າສູ່ກົມກອງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.