ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກຝາແຝດທີ່ເປັນຍິງແລະຊາຍ ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງງານກັນເພື່ອແກ້ກົນກ່ອນ

0
12

ເຄີຍໄດ້ຍິນຄວາມເຊື່ອນີ້ບໍ່ ເປັນແນວໃດ ອາຍເດັກນ້ອຍລະບໍ່ ເຖົ້າຂຶ້ນຄານຕໍ່ໄປ (ແຕ່ງງານລູດແຝດ) ຄືຖ້າມີລູກແຝດ ຍິງ ກັບ ຊາຍ ໃຫ້ແຕ່ງດອງແກ້ເຄັດ ເພາະເຊື່ອວ່າ ຊາດກ່ອນແມ່ນຮັກກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກັນ ເລີຍມາເກີດນໍາກັນ ຊາດນີ້ເລີຍເກີດເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ເລີຍທໍາການແຕ່ງດອງໃຫ້ ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍ່ເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງໃຜຂອງມັນ ຄວາມຄິດ ຄວາມເຊື່ອຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຖ້າເຮັດແລ້ວສະບາຍໃຈກໍ່ແລ້ວແຕ່ຄົນ ແຕ່ຈັງໃດກໍ່ຄວາມຍິນດີນຳເດີ້ທີ່ລູກໜ້າຕາເປັນຕາຮັກແບບນີ້ ແຖມໄດ້ຝາແຝດຍິງຊາຍບາດຽວໄດ້ຕັ້ງວ່າ 2 ຄົນ


ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກຝາແຝດທີ່ເປັນຍິງແລະຊາຍ ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງງານກັນເພື່ອແກ້ກົນກ່ອນ


ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກຝາແຝດທີ່ເປັນຍິງແລະຊາຍ ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງງານກັນເພື່ອແກ້ກົນກ່ອນ


ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກຝາແຝດທີ່ເປັນຍິງແລະຊາຍ ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງງານກັນເພື່ອແກ້ກົນກ່ອນ


ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກຝາແຝດທີ່ເປັນຍິງແລະຊາຍ ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງງານກັນເພື່ອແກ້ກົນກ່ອນ


ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກຝາແຝດທີ່ເປັນຍິງແລະຊາຍ ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງງານກັນເພື່ອແກ້ກົນກ່ອນ


ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກຝາແຝດທີ່ເປັນຍິງແລະຊາຍ ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງງານກັນເພື່ອແກ້ກົນກ່ອນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.