ສປປ ລາວ ຕັ້ງເປົ້າສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງ ອອກສັດລ້ຽງໃຫ້ໄດ້ 100 ລ້ານໂດລາ

0
61

ໃນປີ 2023 ນີ້ ສປປ ລາວ ຕັ້ງເປົ້າສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກສັດໃຫ້ໄດ້ 100 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ລວມເຖິງສັດລ້ຽງທີ່ເປັນງົວ ຄວາຍເຊິີ່ງຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດ ສັດລ້ຽງ ແມ່ນ ສປ ຈີນ.  ສປ ຈີນ ໄດ້ຕັ້ງໂຄຕ້າ ຮັບຊື້ ງົວຄວາຍ ຈາກ ຊາວກະສິກອນ ລາວ 500.000 ຕົວຕໍ່ປີ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ງົວຄວາຍຕ້ອງມີ ອາຍຸບໍ່ກາຍ 4 ປີ ແລະ ມີນໍ້າໜັກບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 350 ກິໂລກຣາມ.

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນປີ 2023 ລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສະໜອງສັດລ້ຽງ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນລາວ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ຫັນມາລ້ຽງງົວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ.

ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຕັ້ງເຄື່ອຂ່າຍ ສັດຕະວະແພດປະຈຳບ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮູ້ເຖິງວິທີການສັກວັກຊີນ ແລະ ວິທີການຮັກສາຄວາມສະອາດຕ່າງໆ ໃນການລ້ຽງງົວລ້ຽງຄວາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທັງໝົດ ຕະຫຼາດຕ້ອງການ. ໜຶ່ງໃນບັນຫາ

ການລ້ຽງງົວ ລ້ຽງຄວາຍໃນ ລາວກໍຄື ເຊື້ອພະຍາດທີ່ມານຳສັດ ໂດຍສະເພາະ ພະຍາດ ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ທີ່ລະບາດໜັກໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ທີ່ຜ່ານມາ ຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບໄດ້ແຜ່ລາມໃສ່ງົວນັບພັນໂຕໃນ 7 ແຂວງຂອງລາວ.

ທາງການລາວ ເຊື່ອວ່າ ການຂາຍງົວ ໄປຈີນ ຈະແມ່ນຫົວໃຈສຳຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ໂດຍລວມນຳອີກ. ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວສົ່ງອອກຄວາຍເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 221,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.