ແຈ້ງການ ການເກັບຄ່າບໍລິການເກັບມ້ຽນ ແລະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

0
228

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄດ້ສະເໜີຫາບັນດາເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອອອກແຈ້ງການເຖິງພໍ່-ແມ່ ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນເມືອງຊາບ ແລະ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ປະກອບການເກັບມ້ຽນ ແລະ ຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍຄ່າບໍລິການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1175/ຈນວ, ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 ຕາມທີ່ໄດ້ຄັດຕິດພ້ອມນີ້.


ແຈ້ງການ ການເກັບຄ່າບໍລິການເກັບມ້ຽນ ແລະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ແຈ້ງການ ການເກັບຄ່າບໍລິການເກັບມ້ຽນ ແລະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ແຈ້ງການ ການເກັບຄ່າບໍລິການເກັບມ້ຽນ ແລະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ແຈ້ງການ ການເກັບຄ່າບໍລິການເກັບມ້ຽນ ແລະຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.