UNESCO ອະນຸມມັດໃຫ້ສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ

0
100

ຂ່າວ ThaiPBS ລາຍງານ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ວ່າ: UNESCOໄດ້ອະນຸມມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival)  ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ Tentative list ເພື່ອພິຈາລະນາໃນທີ່ປະຊຸມໃຫ້ເປັນ “ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ” ລຳດັບ 4 ຂອງໄທ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະເທດໄທໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນມໍລະດົກໂລກພູມປັນຍາທາງວັດທະນະທຳແລ້ວ 3 ຢ່າງຄື: “ໂຂນ” ຖືກຮອງຮັບເອົາໃນປີ 2018, “ນວດໄທ” ໃນປີ 2019 ແລະ “ການລຳໂນຣາ”ທາງພາກໃຕ້ ໃນປີ 2021.

ການສະເໜີເອົາສົງການໄທ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ໂດຍຄະນະກຳມມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັກສາມໍລະດົດພູມປັນຍາ ຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2022  ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນທ້າຍປີ 2023 ນີ້

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.