ປ່າເຢັງຊາລໍ ເຮັດບຸນທີ່ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ ສາທຸ

0
108

ປ່າເຢັງຊາລໍ ເຮັດບຸນທີ່ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ ສາທຸສະຖານທີ່ນີ້ ຄືແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ (ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ) ເປັນເວລາ 143 ປີ ຈົນມາເຖິງສະໄໝເຈົ້າວິຊຸນນະລາດ (ທ້າວ ພູໄພ) ເຈົ້າເມືອງວຽງຄໍາ ໄດ້ນໍາເອົາພຣະບາງ ໄປປະດິດສະຖານທີ່ຫຼວງພະບາງ ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຕົ້ນໄຜ່ໜາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືລູກຫຼານເຫຼັນຂອງຕົ້ນໄຜ່ໜາມ ທີ່ຖືກສ້າງເປັນກໍາແພງເມືອງໄຜ່ໜາມ ໃນອະດີດສະໄໝເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ວຽງຄໍາ ເມືອງ ວຽງຄໍາ ແຂວງ ວຽງຈັນ


ປ່າເຢັງຊາລໍ ເຮັດບຸນທີ່ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ ສາທຸ


ປ່າເຢັງຊາລໍ ເຮັດບຸນທີ່ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ ສາທຸ


ປ່າເຢັງຊາລໍ ເຮັດບຸນທີ່ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ ສາທຸ


ປ່າເຢັງຊາລໍ ເຮັດບຸນທີ່ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ ສາທຸ


ປ່າເຢັງຊາລໍ ເຮັດບຸນທີ່ “ວັດປ່າໄຜ່ໜາມ” ແທ່ນປະດິດສະຖານພຣະບາງໃນອະດີດ ສາທຸ

Payengxalor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.