ລາວສົ່ງອອກງົວ-ຄວາຍ ໄປຈີນບັນລຸ 54 ລ້ານໂດລາ ຕັ້ງເປົ້າປີ 2023 ໃຫ້ໄດ້ 100 ລ້ານໂດລາ

0
274

ທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍຣະພິມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມຈັດຊຸດອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການກັກກັນສັດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນສັດ ແລະ ວິຊາການ ຮັກສາສຸຂະພາບສັດຂອງລາວ, ກະສິກອນ, ພໍ່ຄ້າສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດບ້ານ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-17 ກຸມພາ 2023 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ໄລຍະ

ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ມີລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກສັດລ້ຽງໄປຍັງປະເທດຈີນ 54 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ. ໃນປີ 2023 ນີ້, ລັດຖະບານວາງເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກງົວ ໃຫ້ບັນລຸລາຍຮັບ ເຖິງ 100 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ຂະນະທີ່ ສປ ຈີນ ໄດ້ສະເໜີໂກຕ້ານໍາເຂົ້າງົວໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫລວງໃຫ້ກະສິກອນລາວ

ກາຍເປັນຜູ້ສົ່ງອອກງົວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ໂດຍພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ກະສິກອນລາວ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆທີ່ຝ່າຍຈີນວາງອອກຄື: ງົວຕ້ອງໄດ້ຖືກກັກກັນເພື່ອລ້ຽງທອມ ຢູ່ເຂດທ້ອນໂຮມສັດເປັນເວລາ 45 ວັນ ແລະ ເຂດກັກກັນເປັນເວລາ 30 ວັນ ຢູ່ເມືອງສິງ ກ່ອນຈະຖືກສົ່ງອອກໄປປະເທດຈີນ, ມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ

ອະນຸມັດເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສົ່ງຕໍ່ ຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍ, ຊຶ່ງເປັນສອງພະຍາດໃນສັດລ້ຽງທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນປະເທດ, ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຂ້າມແດນທີ່ດີກວ່າ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນກະສິກຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດໃກ້ຄຽງ.

ທ່ານ ກາເຈັນ ວົງສະຖາພອນໃຈ ຜູ້ຈັດການພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການ FAO ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອົງການ FAO ໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດເພື່ອປ້ອງກັນ, ກວດວິໄຈ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າງົວທີ່ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ກະສິກອນ ແລະ ອຳນາດການປົກ

ຄອງຂອງລາວ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດສັດ ຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂ້າມຊາຍແດນ ຈະເຮັດໃຫ້ງົວມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ກະສິກອນກໍຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍຂຶ້ນ.

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ຊົນນະບົດຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານ ການຄວບຄຸມພະຍາດລະ ບາດສັດຂ້າມແດນຂອງປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງຕອນເທິງ. ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ກັບອົງການ FAO, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອໃນ

ແລະ ການສົ່ງເສີມການຄ້າງົວ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັນ ເປີດຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດ ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍ ໃນ 5 ເມືອງຂອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໂດຍກວມເອົາງົວທັງໝົດ 40.000 ໂຕ. ພ້ອມທັງ ຈະສະໜອງເຄື່ອງມື ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ໃຫ້ແກ່ 18 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກະສິກອນ ປ້ອງກັນສັດລ້ຽງ ຈາກໄພຂົມຂູ່ຈາກພະຍາດສັດຕ່າງໆນຳອີກ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.